Kontakt

Kontakt
Obchodné informácie:
IDEADOM s.r.o., Bazová 953/6, Partizánske 958 04
IČO: 51285932
DIČ: 2120674138
IČ DPH: SK2120674138
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Vložka číslo: 35907/R
Bankové spojenie:
ČSOB Partizánske
číslo účtu: 4025540052/7500
IBAN: SK30 7500 0000 0040 2554 0052
SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Telefónny kontakt:
Ing. Peter Scheer: 0940 625 525,

Email:
objednavky(at)fasadneobklady.sk

Osobný odber len po dohode:

Kontaktný formulár
Antispam: dvesto jedenásť